Pracownia Projektowa

Budownictwa Hydrotechnicznego


Stalowa konstrukja mocowania odbijacza Trellex MV
Przebudowa Nabrzeża Rumuńskiego; Port Gdynia
Autodesk AutoCAD

Obliczenia nośności belek poddźwigowych
Projekt wzmocnienia belek poddźwigowych Pirsu Węglowego matami wzmacnianymi włóknami węglowymi; Port Północny w Gdańsku
Autodesk Robot Structural Analysis

Falochron Wschodni w Porcie Północnym

Konstrukcja nadbudowy oraz remont części podwodnej Falochronu Wschodniego (dł. 650 m); Port Północny w Gdańsku,
wiecej informacji...

Umocnienia dna

Wzorcowe umocnienie dna akwenu przy nabrzeżu skrzyniowym z analizą możliwości zwiększenia głębokości; Port Gdynia;
wiecej informacji...

Głębokie stanowisko przeładunkowe przy nabrzeżu Wiślanym

Budowa głębokiego stanowiska przeładunkowego przy nabrzeżu Wiślanym; Port Gdańsk;
wiecej informacji...

Stanowisko Ro-Ro przy nabrzeżu Stanów Zjednoczonych

Budowa rampy stanowiska Ro-Ro „B” przy nabrzeżu Stanów Zjednoczonych łącznie z remontem nabrzeża, toru podsuwnicowego (na długości ok. 480 m) i nawierzchnią placów składowych (pow. ~25000 m2); Port Gdynia;
wiecej informacji...

Pole refulacyjne nr 3

Budowa pola refulacyjnego nr 3 (I kwatera); Port Północny w Gdańsku;
wiecej informacji...

Nabrzeże WOC II

Przebudowa nabrzeża WOC II w Gdańsku (dł. ~600 m) wraz z wykonaniem rampy Ro-Ro
wiecej informacji...

Terminal Promowy Westerplatte

Dostosowanie (na odc. dł. 190 m) oraz przebudowa (na odc. 600 m o istniejącej konstrukcji belkowo-komorowej) nabrzeża im. Obrońców Westerplatte do obsługi promów; Terminal Promowy Westerplatte w Porcie Gdańskim;
wiecej informacji...

Stanowisko T w Porcie Północnym

Dostosowanie stanowiska T do obsługi zbiornikowców 300 000 DWT; Port Północny w Gdańsku;
wiecej informacji...

Nabrzeże Przemysłowe

Przebudowa nabrzeża Przemysłowego na odcinkach III-1 i III-2 (dł. łączna 350 m); Port Gdańsk;
wiecej informacji...

Gdyński Terminal Kontenerowy GCT

Przebudowa nabrzeża Bułgarskiego (dł. 350 m) łącznie ze zmianą funkcji ze stoczniowego nabrzeża wyposażeniowego na nabrzeże kontenerowe; Gdyński Terminal Kontenerowy w Porcie Gdynia;
wiecej informacji...

Twierdza Wisłoujście

Remont konserwatorski Twierdzy Wisłoujście.
wiecej informacji...

Skontaktuj się z nami, służymy profesjonalną wiedzą, dużym doświadczeniem oraz pełnym zaangażowaniem potwierdzonym przez Inwestorów
Copyright © 2010 Aquaprojekt wszystkie prawa zastrzeżone