+48 58 761 88 15

projektowanie nowych budowli hydrotehnicznych oraz projekty przebudów, remontów istniejącej infrastruktury portowej
inwentaryzacje konstrukcji hydrotechnicznych
doradztwo techniczne
analizy; orzeczenia; opinie
ekspertyzy techniczne
nadzory autorskie, inwestorskie

Pracownia Projektowa
Budownictwa Hydrotechnicznego
Aquaprojekt Sp. z o.o.

zrzuty ze środowiska
Nasza oferta

Projektowanie nowych budowli hydrotechnicznych

Oferujemy usługi w zakresie projektowania kompleksowych nowych portowych i stoczniowych obiektów hydrotechnicznych i budowlanych w pełnym zakresie ustalonym obowiązującym Prawem Budowlanym.

Projekty modernizacji, przebudów, remontów, adaptacji obiektów hydrotechnicznych

Proponujemy również wykonywanie usług obejmujących wykonywanie kompleksowych projektów remontów, przebudów i modernizacji obiektów hydrotechnicznych – także w przypadku awarii.
Również w przypadku modernizacji istniejących obiektów oferujemy pełen zakres usług wymaganych do wykonania inwestycji

Inwentaryzacja konstrukcji hydrotechnicznych

Wykonywanie inwentaryzacji konstrukcji hydrotechnicznych zarówno w części nadwodnej jak i podwodnej łącznie z robotami nurkowymi

Doradztwo techniczne

Oferujemy także usługi obejmujące doradztwo techniczne, wykonywanie ekspertyz oraz opinii. Dysponujemy szeroką wiedzą w zakresie projektowania konstrukcji i robót hydrotechnicznych zarówno na terenie nadmorskim jak i w obszarach śródlądowych. Oferowane przez nas doradztwo techniczne może również być wykorzystywane w trakcie planowania zmian eksploatacyjnych budowli portowych oraz morskich a także w przypadku wykonywania na istniejących budowlach zadań niestandardowych takich jak przeładunki elementów ciężkich lub ponadgabarytowych.

W ramach doradztwa technicznego wykonujemy:

 • ekspertyzy, orzeczenia i opinie techniczne,
 • sprawdzenia stateczności budowli,
 • operaty wodnoprawne,
 • waloryzacja wszelkiego rodzaju obiektów hydrotechnicznych,
 • pełnienie nadzorów autorskich i inwestorskich.

Nasz zakres działalności obejmuje różnego typu budowe hydrotechniczne

 • statkowe stanowiska przeładunkowe i postojowe,
 • falochrony różnej konstrukcji,
 • nabrzeża, pirsy i pomosty różnej konstrukcji z pełnym wyposażeniem,
 • bulwary i mola pasażerskie łącznie z infrastrukturą zaplecza,
 • place składowe oraz zasobnie otwarte i zakryte,
 • roboty czerpalne i refulacyjne z obudową pól refulacyjnych,
 • przejścia kabli i rurociągów pod dnem akwatoriów i cieków wodnych,
 • sztuczne zasilanie brzegów morskich,
 • morskie składowiska osadów portowych i odpadów przemysłowych,
 • umocnienia dna przy nabrzeżach w portach i brzegów morskich,
 • grodze i odwodnienia wykopów.

Aby przekonać się o naszych kompetencjach w projektowaniu powyższych budowli zapraszamy na stronę doświadczenie gdzie zamieściliśmy opis ważniejszych inwestycji wykonanych przez nasz zespół.

W trakcie całego procesu projektowania budowli hydrotechnicznych jesteśmy w stanie podjąć wykonanie:

 • wstępnych koncepcji,
 • koncepcji projektowych (wielowariantowych),
 • projektów technologicznych,
 • projektów budowalnych (podstawowych),
 • projektów wykonawczych,
 • specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych,
 • kosztorysów inwestorskich,
 • przedmiarów (zestawień robocizny, materiałów i sprzętu.

Naszym klientom oferujemy również możliwość przeprowadzenia procesu uzgodnienia dokumentacji w instytucjach oraz organach władzy państwowej oraz samorządowej do tego wyznaczonych w Prawie Budowlanym.

Sprawujemy również pieczę nad wykonaniem obiektów przez nas zaprojektowanych
w ramach pełnienia Nadzoru Autorskiego.

Nasz zespół


team img

Naszą firmę tworzy zespół projektantów o wieloletnim doświadczeniu oraz młodych inżynierów, pełnych energii i chęci innowacji. W ten sposób staramy się łączyć wiedzę i doświadczenie z innowacyjnością oraz nowymi technologiami. W opracowaniach wielobranżowych posiadamy zgrany zespół doświadczonych projektantów reprezentujących branże techniczne występujące w budownictwie portowym i stoczniowym tj. technologiczna, mechaniczna, elektryczna, teletechniczna, wod-kan., ochrona środowiska, drogowa i kolejowa. Przy bardzo złożonych zagadnieniach współpracujemy z placówkami naukowo-badawczymi w tym z Politechniką Gdańską, Wyższą Szkołą Morską, Instytutem Morskim i Instytutem Budownictwa Wodnego PAN.