+48 58 761 88 15

project's thumbnail

Przeładunek kadłubów ze stoczni Karstensen na nabrzeżu Indyjskim w Porcie Gdynia

Nasza Pracownia prowadzi nadzór hydrotechniczny nad operacjami przeładunku elementów wielkogabarytowych do i ze Stoczni Karstensen Shipyard Poland. Stocznia Karstensen swoją działalność prowadzi na zapleczu nabrzeża Indyjskiego w Porcie Gdynia (teren dawnego Vistalu). Przez nabrzeże transportowane są na teren stoczni sekcje...


project's thumbnail

Przebudowa Nabrzeża Włoskiego w Porcie Gdynia

Celem projektu było zabezpieczenie istniejącej konstrukcji nabrzeża Włoskiego w świetle planowanego pogłębienia Kanału Portowego w Porcie Gdynia do rzędnej -16.0 m. Zaprojektowaliśmy przebudowę nabrzeża Włoskiego na całej długości (ok. 124 m) Dodatkowo przebudowa objęła fragmenty sąsiednich nabrzeży – XXX-lecia na...


project's thumbnail

Remont stawu w Wejherowie

Przedsięwzięcie polegało na remoncie stawu w Parku im. Majkowskiego w Wejherowie. Zadanie obejmowało uformowanie nowego dna i remont kamienno-betonowej obudowy stawu z uformowaniem żwirowej plaży wzdłuż jednego z boków. W ramach zadania wykonano nowy system doprowadzania i oczyszczania wody, z...


project's thumbnail

Oznakowanie nawigacyjne toru podejściowego do Portu Północnego w Gdańsku

W ramach projektu przeprowadzono wymianę kierujących do Portu Północnego staw nabieżnikowych (wież ze światłami nawigacyjnymi), zastępując wyeksploatowane kratownice stalowe wieżami strunobetonowymi. Drugą częścią projektu było opracowanie nowej konstrukcji pław nawigacyjnych, czyli stalowych boi ze światłami nawigacyjnymi. Ponadto opracowaliśmy i ulepszyliśmy...


project's thumbnail

Twierdza Wisłoujście

Remont konserwatorski Twierdzy Wisłoujście prowadzony w zakresie wzmocnień konstrukcji fundamentów, murów zewnętrznych z cokołami kamiennymi i murów wewnętrznych wraz ze sklepieniami. Remont obejmuje wszystkie bastiony Twierdzy Wisłoujście (Artyleryjski, Ostroróg, Południowo-Wschodni oraz Furta Wodna), dwa mury kurtynowe, dwa mury fosbrei oraz...


project's thumbnail

Gdyński Terminal Kontenerowy GCT

Modernizacja nabrzeża Bułgarskiego w Gdyni polegająca na zmianie konstrukcji oraz funkcji ze stoczniowego nabrzeża wyposażeniowego na nabrzeże przeładunkowe „Gdyńskiego Terminalu Kontenerowego” o długości ~365 m. Zakres projektowanej przebudowy obejmował konstrukcję nabrzeża Bułgarskiego łącznie z doposażeniem nabrzeża w torowisko suwnicy o...


project's thumbnail

Nabrzeże Przemysłowe

Przebudowa nabrzeża Przemysłowego zrealizowana wg projektu PPBH Aquaprojekt obejmowała modernizację nabrzeża dla zapewnienia następujących parametrów eksploatacyjnych: głębokość przy nabrzeżu 10.0 m; obciążenie użytkowe 20 kN/m2. W ramach modernizacji wykorzystano w jak największym zakresie istniejącą drewnianą konstrukcję nabrzeża (rok budowy: 1908...


project's thumbnail

Stanowisko T w Porcie Północnym

Dostosowanie stanowiska „T” w Basenie 2 Portu Północnego w Gdańsku umożliwiające bezpieczne przyjęcie, cumowanie i obsługę zbiornikowców typu VLCC o nośności 300 000 DWT polegało na modernizacji linii cumowniczo-odbojowej. Przed modernizacją stanowisko „T” wybudowane w roku 1996 przystosowane było do...


project's thumbnail

Terminal Promowy Westerplatte

Przebudowa nabrzeża im. Obrońców Westerplatte prowadzona była na łącznej długości (86 m + 109 m + 522 m). Ponadto na długości 190 m modernizacja objęła przystosowaniu linii odbojowej (pierwotnie będącej linią łamaną, wklęsłą) do obsługi promów pasażerskich i Ro-Ro poprzez...


project's thumbnail

Nabrzeże WOC II

Przebudowa nabrzeża WOC II w Gdańsku obejmuje modernizację konstrukcji nabrzeża na łącznej długości ca 600 m oraz wykonanie w rogu nabrzeża WOC II oraz nabrzeża Zachodniego stałego pomostu manewrowego (szer. 30.5 m, dł. 33.5+0.90 m o konstrukcji żelbetowej wspartej na...